CAS và SSI hoàn tất nâng cấp hệ thống phân phối dữ liệu thị trường

Since the establishment in 2016, CAS has always been passionate about how technology can transform a business. Opportunities appear, open up, become reality with the help of our technology.

CAS và SSI hoàn tất nâng cấp hệ thống phân phối dữ liệu thị trường

Vừa qua, CAS và CTCP Chứng khoán SSI đã triển khai nâng cấp thành công hệ thống phân phối dữ liệu thị trường cho các kênh giao dịch online mobile trading và web trading.

Hệ thống phân phối dữ liệu mới bao gồm

  • Nâng cấp module ghi và phân phối dữ liệu (updater) phiên bản 5.0 
  • Nâng cấp cơ chế streaming nhận dữ liệu thị trường của các kênh giao dịch
  • Chuyển đổi đọc dữ liệu sang nguồn DMA/UDP với tốc độ cao hơn
  • Nâng cấp cơ chế backup, recover giữa các kênh giao dịch, API và dữ liệu từ DB

Với hệ thống phân phối dữ liệu mới, tốc độ cập nhật dữ liệu thị trường trên các kênh giao dịch của SSI đã đươc cải thiện, cập nhật ngay tức thì khi nhận được thông tin từ các Sở GDCK. Đồng thời, dữ liệu luôn được backup và recover khi có các sự kiện bất thường.

Nhờ đó, dữ liệu cung cấp trên các kênh giao dịch của SSI luôn đảm bảo được độ chính xác cao nhất, mang lại sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ tại SSI.